Kako bi se postigli ciljevi projekta osmišljeno je 5 radnih paketa (RP):

Radni paket 1 Upravljanje projektom

Ovim radnim paketom obuhvaćeno je sveukupno pravno, ugovorno, financijsko i administrativno rukovođenje projektom te uspostava redovne komunikacije s EASME-om tijekom trajanja projekta.

Radni paket 2 Komunikacija i aktivnosti vezane uz podizanje svijesti o problemu MO

Aktivnosti predviđene radnim paketom 2 vezane su uz promociju projekta i podizanje svijesti šire javnosti o problemu MO kako bi se unaprijedili rezultati projekta. Specifični cilj je informirati dionike projekta kao i opću javnost o prednostima uspostave mjera za prevenciju i upravljanje problemom morskog otpada.

 

Radni paket 3 Kalibracija i kartiranje otpada na morskom dnu u visokoj rezoluciji

Aktivnosti radnog paketa 3 usmjerene su na razvoj i implementaciju metodologije s namjenskim algoritmima za analizu akustičnih podataka visoke rezolucije s morskog dna, kako bi se u što većoj mjeri raspoznale različite kategorije otpada na morskom dnu.

Radni paket 4 Primjena transformacije pirolizom pri niskim temperaturama u reciklaži morskog otpada 

Osnovni cilj radnog paketa 4 je izrada prenosivog prototipa uređaja koji koristeći SINTOL-ovu inovativnu tehnologiju postupkom pirolize pri niskim temperaturama transformira morski otpad u gorivo za brodske motore. Dodatni cilj je potpuna procjena kvalitete goriva i procjena utjecaja korištenja prototipa na okoliš. Stoga će biti provedena odgovarajuća analiza uzoraka goriva prikupljenih tijekom djelovanja prototipa pri čemu će se kao sirovina koristiti morski otpad prikupljeni tijekom provedbe projektnih aktivnosti iz RP2 i RP3.

 

Radni paket 5 Alati podrške upravljanju i postavljanju trendova implementacijom rezultata projekta u strategije javnih politika

Glavni zadatak radnog paketa 5 je osigurati da se rezultati i postignuća projekta koriste kao referenca u uspostavljanju i usvajanju inicijativa za upravljanje morskim otpadom. Dodatno, jedan od ciljeva je razvoj računalnog modela predviđanja mjesta nakupljanja otpada na morskom dnu temeljem simulacije širenja otpada tijekom potonuća.

This site uses cookies to provide the best browsing experience possible. By continuing to use this site, without changing the cookie settings or by clicking on "Accept", you allow their use. more information

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi