MarGnet projekt provodi konzorcij sačinjen od partnerskih organizacija iz područja znanosti i tehnologije te javnog i privatnog sektora (CNR-ISMAR, Laguna Project s.n.c., Techneprojects s.r.l.s.), inovativni start up (poduzeće Sintol d.o.o.) i nevladinu organizaciju (Institut Plavi svijet).

–  CNR ISMAR: Koordinatori projekta s velikim iskustvom u računalnom modeliranju i analizi morskog otpada. Sudjelovali su u brojnim projektima slične tematike, između ostalih i u projektu LIFE GHOST. Posjeduju znanstvene kompetencije te u skladu s institucionalnim ovlastima djeluju kao znanstveni savjetnici u procesima donošenja odluka kroz koje mogu implementirati preporuke projekta ‘marGnet’ i katalizirati ih na više razine. Uključeni su u sve projektne aktivnosti – posebice upravljanje projektom, razvoj novih znanstvenih metodologija, izrada računalnih modela predviđanja, praćenje stanja, povezivanje sa sličnim organizacijama i projektima.

BWI: Nevladina udruga specijalizirana za istraživanje i zaštitu morskog okoliša s posebnim naglaskom na velike morske kralježnjake u Jadranskom moru. Ciljevi djelovanja udruge su očuvanje bioraznolikosti i zdravog morskog okoliša te rad na predlaganju i provođenju mjera zaštite ključnih vrsta. U projektu ‘marGnet’ Institut Plavi svijet je zadužen za promociju projekta i komunikacijske aktivnosti vezane uz podizanje svijesti i edukaciju te pripremu logistike za terenske aktivnosti u Hrvatskoj.

 Laguna Project: Kompanija s kompetencijama u praćenju stanja okoliša morskih ekosustava, koja djeluju na području Venecijanske lagune i sjevernog Jadrana. Posjeduju iskustvo sudjelovanja u projektu LIFE GHOST unutar kojeg su bili zaduženi za razvoj novih znanstvenih metodologija za mapiranje napuštenih, izgubljenih i odbačenih ribolovnih alata te protokola za njihovo održivo uklanjanje iz morskog okoliša. U projektu ‘marGnet’ zaduženi su za praćenje stanja i uklanjanje morskog otpada sa morskog dna.

– Sintol: Kompanija s izvanrednim iskustvom u inovativnom industrijskom procesu za recikliranje plastičnog otpada. Posjeduju specifična znanja o pretvaranju reciklirane plastike u visokokvalitetni dizel druge generacije s niskim sadržajem sumpora. Tijekom provedbe ‘marGnet’ projekta dodatno će istražiti ovaj proces i primijeniti ga na morskom otpadu prikupljenom tijekom projektnih aktivnosti, te izraditi prijenosni prototip uređaja za reciklažu koji će biti prezentiran javnosti tijekom demonstracijskih dana.
– Techne projects: Kompanija s konsolidiranim iskustvom u inicijativama koje se odnose na razvoj sektora ribarstva putem uske suradnje s ribarima i ostalim dionicima u ribarstvu. U projektu ‘marGnet’ zaduženi su za senzibilizaciju ribara i uzgajivača riba i školjkaša i njihovo usmjeravanje ka održivim praksama zbrinjavanja otpada. Zahvaljujući njihovu iskustvu u izradi strateških dokumenata u sektoru ribarstva, odgovorni su za prenošenje rezultata projekta u strategije javnih politika i alata za upravljanje problemom otpada u moru. Također, pružaju glavnu podršku koordinatorima u upravljanju projektom.

This site uses cookies to provide the best browsing experience possible. By continuing to use this site, without changing the cookie settings or by clicking on "Accept", you allow their use. more information

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi