Morski otpad (MO) je danas prepoznat kao glavna briga za budućnost mora. MO uključuje sve materijale nastale ljudskom aktivnošću koji su namjerno ili slučajno dospjeli u morski okoliš. Vrste MO se razlikuju po svojim kemijskim i fizičkim osobinama. Temeljem tih osobina i veličine fragmenata MO se može nakupiti u različitim abiotičkim i biotičkim medijima: na površini mora, vodenom stupcu, obalnom području, morskom dnu, morskom ledu i u živim bićima.

Premda se često pretpostavlja da većina MO pluta prekrivajući široka područja i završavajući na obali, većina završi na morskom dnu. Gotovo 90% MO pronađenog na obali mora potječe iz lokalnih izvora. Ovo je posebice istina za polu-zatvorena mora kao što je Jadransko.

U fokusu projekta ‘marGnet’ je otpad na morskom dnu i to prvenstveno otpad koji nastaje kao posljedica aktivnosti ribarstva i uzgoja morskih organizama. Osim napuštenih, izgubljenih ili odbačenih ribolovnih alata, tu spada i sav ostali otpad nastao na moru kao posljedica različitih aktivnosti kao što su plovidba, ribolov i marikultura, uključujući konope, sidrišta, uništene mreže i njihove sastavne dijelove. Prema podacima Europske komisije, u Europi oni tvore do 27% ukupnog MO.

Projektom ‘marGnet’ predlaže se holistički pristup kombiniranjem aktivnosti za efikasno rješavanje problema MO u svim pojavnim fazama putem praćenja stanja i određivanja količine, te uklanjanja i reciklaže. Time se zatvara cijeli lanac upravljanja morskim otpadom – od znanstvenog istraživanja do razvoja novih tehnoloških rješenja za recikliranje.

Misija projekta ‘marGnet’

Razvoj i testiranje različitih razina rješenja za promatranje, kartiranje, prevenciju, uklanjanje i recikliranje otpada koji nastaje tijekom ljudskih aktivnosti na moru i nakuplja se na morskom dnu.

Opći ciljevi projekta ‘marGnet’

Praćenje prisutnosti MO koji nastaje uslijed aktivnosti na moru, posebice otpada koji je posljedica ribolovnih aktivnosti  i uzgoja morskih organizama, kombiniranjem kartiranja temeljenog na prikupljanju akustičnih podatka visoke rezolucije i analize podataka s podvodnim istraživanjem

– Razvoj modela predviđanja glavnih područja nakupljanja MO, posebice otpada koji je posljedica ribolovnih aktivnosti  i uzgoja morskih organizama, na širem obuhvatu morskog dna temeljem simulacije širenja MO tijekom potonuća 

– Promocija održivog uklanjanja MO s morskog dna korištenjem i unaprjeđivanjem protokola uklanjanja razvijenih tijekom prethodnih inicijativa i projekata (npr. projekt GHOST)

– Poboljšanje održivosti i efikasnosti postupaka recikliranja MO izgradnjom prototipa uređaja koji korištenjem metode pirolize pri niskim temperaturama transformira MO u gorivo uz prihvatljive troškove

– Smanjivanje količine MO nastalog kao posljedica ribolovnih aktivnosti  i uzgoja morskih organizama, prezentacijom rada prototipa uređaja za reciklažu u ribarskim lukama s naglaskom na njegovoj jednostavnosti i praktičnosti te podizanjem svijesti i poticanjem promjena u ponašanju ribara u skladu s održivim praksama

– Poboljšanje okvira za upravljanje MO razvojem alata za podršku u donošenju odluka i promocijom najboljih praksi za donositelje odluka

Lokacije odvijanja projekta:

Kako bi se ostvarili predviđeni ciljevi ‘marGnet’ projekt će se provoditi na dvije lokacije koje se nalaze u sjevernom Jadranu – na području Venecijanske lagune u Italiji te u Hrvatskoj na području Cresko-lošinjskog arhipelaga. Obje lokacije su odabrane iz razloga što su uvrštene u EU Natura 2000 ekološku mrežu kao Područja od posebnog značaja za zajednicu (Sites of Community Importance – SCI). Također, ova područja imaju dva različita tipa morskog dna, čime će se omogućiti raspon izvođenja terenskih aktivnosti i na pješčanom i na kamenitom morskom dnu, kao i u priobalnom pojasu te područjima lagune. Na taj način poboljšati će se robusnost i mogućnost za replikaciju projekta.

Troškovi projektnih aktivnosti:

611.792 € /odobren doprinos Europske unije –  488.575 € (80%)

Trajanje projekta je 24 mjeseca: Početak provedbe 01/01/2019 – Završetak provedbe 31/12/2020

This site uses cookies to provide the best browsing experience possible. By continuing to use this site, without changing the cookie settings or by clicking on "Accept", you allow their use. more information

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi